Tag: Nisbat Se Teri Mera Zamaane Me Bharam Hai Aisa Mere Khwaja Tera Andaz e Karam Hai