Kanzul Imaan Group ®
Hadees e Mubaraka #1166
27 Ramzaan 1438 Hijri.

بسم الله الرحمن الرحيم
الصــلوة والسلام‎ عليك‎ ‎يارسول‎ الله ﷺ

Hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه se riwayat hai Nabi e Kareem ﷺ irshad farmate haiñ jo shakhs Imaan ke saath sawaab ki ummid se Roza rakhega to uske pichle gunaah bakhsh diye jaayege.

Aur jo shakhs Imaan ke saath sawaab ki niyyat se Ramzaan ki raaton mein ibadat karega to uske pichle gunaah bakhsh diye jayege.

Aur jo shakhs Imaan ke saath sawaab hasil karne ki garaz se Shab e Qadr mein ibadat karega uske pichle gunaah baksh diye jaaege. ”

#Bukhari Shareef.

J U M U’ A H M U B A R A K

🔹 www.kanzulimaan.net
🔹fb.me/kanzul.imaan.group
🔹https://i.instagram.com/kanzul_imaan_group/
[17:11, 6/23/2017] +91 96246 36652: Kanzul Imaan Group ®
Maula e Kainaat Hazrat Ali كرم الله تعالٰی وجهه الكريم Khalifa e Charhum # 1166.

بسم الله الرحمن الرحيم
الصــلوة والسلام‎ عليك‎ ‎يارسول‎ الله ﷺ

⏩Sarkar e do Aalam Noor e Mujassam ﷺ Irshad farmate hai
▶ Mai Ilm ka sheher hu aur Ali uska darwaza hai.
▶ Mai Hikmat ka ghar hu aur Ali uske darwaza hai.
▶ Hasan o Hussain Jannati nawjawanon ke Sardaar hai aur in dono ke waalid ( Ali ) inse behtar hai.
▶ Munafiq Ali se muhabbat nahi karta aur momin unse bugz nahi rakhta.(yaani jis ke dil mai Hazrat Ali رضي الله عنه ke liye muhabbat hogi wo bugz nahi rakhega)
▶ Tamam Nabiyon ki zurriyat (nasab/awlaad) unki sulb mein hai aur Meri zurriyat Ali ibne abu talib ki sulb mein hai.
▶ Ali ko dekhna Ibadat hai

# Al Mustadrak.

🔹www.kanzulimaan.net
🔹fb.me/kanzul.imaan.group
🔹https://i.instagram.com/kanzul_imaan_group/

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.